Mitt sätt att teckna kallar jag för "avancerat telefonklotter", med det menar jag att jag aldrig eller sällan har någon plan när jag börjar, mer än att jag ungefär vet vad som kommer vara huvudmotivet i bilden. Jag skissar aldrig i förväg, utan komposition och innehåll ger sig efter hand. Jag ritar med tuschpenna, 0,4 - 0,5 mm spets. Jag tycker att det är fascinerande hur svarta streck kan få så olika uttryck och struktur beroende på hur de ritas, hur tätt eller glest de sitter.Eftersom jag använder samma tjocklek på pennan över hela teckningarna, även de svarta större fälten, så tar det ganska lång tid att få klar en teckning. Men för mig är det som att se en blomma sakta sakta slå ut. Jag ser på mina blomstermönster som en egen levande organism, de växer lite lite för varje dag, ända tills sista strecket är ritat, då är hela bilden klar. När jag färglägger så använder jag mig av Copic och Promarker tuschpennor som gör det möjligt att skapa skuggor och ändå har väldigt intensiva färger.